صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


*آگهی نوبت دوم مزایده *
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 401/70 مورخ 1402/04/14 و 401/102 مورخ 1402/06/11 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری2 واحد تجاری واقع در سطح شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 401/70 مورخ 1402/04/14 و 401/102 مورخ 1402/06/11 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری2 واحد تجاری  واقع در سطح شهر  میمه   به صورت استیجاری اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه   مورخ 1402/06/18 لغایت روز  چهار شنبه مورخ 1402/05/07 از طریق برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadirran.ir و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن   45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .  


آگهی مزایده :


فرم شرکت در مزایده :


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/06/18


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر