صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


آرشیو اخبار
مزایده عمومی نسبت به فروش 4 زمین کارگاهی
مزایده عمومی نسبت به فروش 4 زمین کارگاهی
تاریخ درج: 1402/12/08   

ادامه خبر

خیابان دوستی
پروژه زیرسازی ، کانیووگذاری ، تعریض گذر و اجرای کانال دفع آبهای سطحی و روکش آسفالت خیابان دوستی و کوچه های فرعی
تاریخ درج: 1402/11/07   

ادامه خبر

مزایده فروش چهار قطعه زمین باکاربری کارگاهی
شهرداری میمه در نظر دارد به منظور تجمیع و استقرار مشاغل نیمه مزاحم شهری ( گروه صنعتی الف) ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش چهار پلاک زمین با کار بری کارگاهی واقع در غرب خیابان کمربندی شهر میمه و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir با شماره مزایده - ۲۰۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴ و شماره مورد مال ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴ و۵ ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰ و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۶ و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۷ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ درج: 1402/11/01   

ادامه خبر

آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها
آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها
تاریخ درج: 1402/10/19   

ادامه خبر

مناقصه نیروی جهت انجام خدمات شهر و فضای سبز
شهرداری میمه به استناد مصوبه شماره 401/50 مورخ1402/03/06 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به انجام خدمات شهری وفضای سبز مورد نیاز در محدوده شهر میمه بصورت حجمی از محل اعتبارات سال1402 و از طریق مناقصه و واگذاری به پیمانکارواجد شرایط اقدام نماید .
تاریخ درج: 1402/07/18   

ادامه خبر

     

سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر