صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


آرشیو اخبار
استعلام خرید سیستم صوتی
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 3076/ 1402 مورخ 1402/06/16 واحد تاسیسات شهرداری میمه نسبت به خرید سیستم صوتی و متعلقات جهت برگزاری مراسم های شهرداری میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1402 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.
تاریخ درج: 1402/06/27   

ادامه خبر

*آگهی نوبت دوم مزایده *
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 401/70 مورخ 1402/04/14 و 401/102 مورخ 1402/06/11 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری2 واحد تجاری واقع در سطح شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .
تاریخ درج: 1402/06/18   

ادامه خبر

مزايده عمومي نسبت به فروش 1 پلاک زمین
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1401/03/01 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 1 پلاک زمین از زمین های تفکیکی سه واقع در پشت خیابان دادگاه عمومی شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد .
تاریخ درج: 1402/05/09   

ادامه خبر

مزایده واگذاری7 واحد تجاری
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 68/401 مورخ 1402/04/14 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری7 واحد تجاری واقع در سطح شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .
تاریخ درج: 1402/05/09   

ادامه خبر

مزايده عمومي نسبت به فروش 3 پلاک زمین
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1/3/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 3 پلاک زمین از زمین های تفکیکی سه و پنج و یازده واقع درپشت خیابان دادگاه عمومی شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد .
تاریخ درج: 1402/03/20   

ادامه خبر

     

سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر