صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده عمومي نسبت به فروش 1 پلاک زمین
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1401/03/01 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 1 پلاک زمین از زمین های تفکیکی سه واقع در پشت خیابان دادگاه عمومی شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم  مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1401/03/01 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 1  پلاک  زمین از زمین های  تفکیکی  سه واقع در پشت خیابان  دادگاه عمومی  شهر میمه با کار بری مسکونی  اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتواننداز روز یکشنبه   مورخ1402/05/08 لغایت روز یکشنبه مورخ 1402/05/22از طریق برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadirran.ir و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن    45422434 -031 اینشهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :فرم پیشنهاد مزایده :
نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1402/05/09


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر