صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده عمومي نسبت به فروش 3 پلاک زمین
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1/3/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 3 پلاک زمین از زمین های تفکیکی سه و پنج و یازده واقع درپشت خیابان دادگاه عمومی شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1/3/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 3  پلاک  زمین از زمین های  تفکیکی  سه و پنج و یازده   واقع درپشت خیابان  دادگاه عمومی  شهر میمه با کار بری مسکونی  اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتواننداز روز پنج شنبه   مورخ 18/3/1402 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1/4/1402در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت بهدريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده وهمچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن   45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده : 
فرم پیشنهاد مزایده : 
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/03/20


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر