صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده عمومی نسبت به فروش 4 زمین کارگاهی
مزایده عمومی نسبت به فروش 4 زمین کارگاهیشهرداری میمه

آگهی مزایده

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 193/401 مورخ 1402/10/19  شورای اسلامی شهر در نظر دارد به منظور تجمیع و استقرار مشاغل نیمه مزاحم شهری (گروه صنعتی الف) ازطریق مزایده عمومی نسبت به فروش 4 زمین کارگاهی

واقع در غرب خیابان کمربندی شهر میمه با کاربری کارگاهی اقدام نماید . لذا متقاضیان میتوانند از روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 لغایت روز دو شنبه مورخ 1402/12/14 درساعات اداری به سایت الکترونیکی تدارکات دولت

 مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن45422434- 031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده


فرم شرکت در مزایده :نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/12/08


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر