صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده چمن مصنوعی 1402
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 52/1400 مورخ 1400/04/08 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به قیمت اجاره بهای ماهیانه زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه یکونیم متر در طول ویک متر در عرض واقع در پارک معلم شهر میمه اقدام نمايد .*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 52/1400 مورخ 1400/04/08 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به قیمت  اجاره بهای ماهیانه  زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه یک ونیم متر در طول ویک متر در عرض واقع در پارک معلم  شهر میمه اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه مورخ 19/1/1402لغایت روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی شرکت در مزایده :


فرم شرکت در مزایده :


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/01/22


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر