صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام اجرای کانیو ، زیر سازی و پخش آسفالت
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 128/ 1402 مورخ1402/01/16 دفتر فنی شهرداری نسبت به اجرای کانیو بتنی پیش ساخته و اجرای زیرسازی و پخش و اجرای آسفالت بصورت دستی و لکه گیری جهت کوچه ها و معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1402 شهرداری و ازطريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.                                                                                                                                                                         * برگ استعلام خدمات *

شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 128/ 1402 مورخ1402/01/16 دفتر فنی شهرداری نسبت به اجرای کانیو بتنی پیش ساخته و اجرای زیرسازی و پخش و اجرای آسفالت بصورت دستی و لکه گیری جهت کوچه ها و معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1402 شهرداری و ازطريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از پیمانکاران محترم خدمات مورداشاره در جدول ذيل درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را با مهر و امضاء و آدرس كاملبطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و در پاكت دربسته تا آخر وقت اداري روزدوشنبه مورخ 1402/01/28 به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ، بلوارانقلاب اسلامی تحويل و رسيد، دريافت دارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش ولاك گرفته،فاقد اعتبار لازم ميباشد.

فرم شرکت در استعلام :پیوست اجرا :(توسط پیمانکار مطالعه شود)
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/01/19


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر