صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام جدول گذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 129/ 1402 مورخ 1402/01/16 دفتر فنی شهرداری نسبت به اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده روهای معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1402 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.                                                                                                                                                  * برگ استعلام خدمات *

شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 129/ 1402 مورخ 1402/01/16 دفتر فنی شهرداری نسبت به اجرای عملیاتجدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده روهای معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانیسال 1402 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از پیمانکارانمحترم خدمات مورد اشاره در جدول ذيل درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را با مهر وامضاء و آدرس كامل بطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و به همراهگواهینامه های ذیل توضیحات جدول در پاكت دربسته تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/01/28به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ، بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيددريافت دارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش ولاك گرفته فاقد اعتبار لازم ميباشد.


برگه استعلام و فرم شرکت در استعلام :پیوست اجرای جدول بتنی و بلوک فرش :

نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/01/19


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر