صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مناقصه طرح بستر و حریم رودخانه و مسیل میمه
مناقصه عملیات طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه و مسیل در محدوده شهر میمهشهرداریمیمه

*آگهی مناقصه *

شهرداری میمه به استناد موافقتنامه شماره 544061 مورخ 7/10/1401 دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری اصفهان در نظر دارد عملیات طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه و مسیل در محدوده  شهر میمه با اعتبار اولیه به مبلغ15/000/000/000 ریال را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری بر اساس اعتبارات سال 1401 از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید.آگهی مزایده :


فرم پیشنهاد قیمت مزایده :


نقشه دیواره مسیل :


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/01/14


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر