صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده فروش چهار قطعه زمین باکاربری کارگاهی
شهرداری میمه در نظر دارد به منظور تجمیع و استقرار مشاغل نیمه مزاحم شهری ( گروه صنعتی الف) ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش چهار پلاک زمین با کار بری کارگاهی واقع در غرب خیابان کمربندی شهر میمه و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir با شماره مزایده - ۲۰۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴ و شماره مورد مال ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴ و۵ ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰ و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۶ و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۷ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.شهرداری میمه در نظر دارد به منظور تجمیع و استقرار مشاغل نیمه مزاحم شهری ( گروه صنعتی الف)  ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش چهار پلاک زمین با کار بری کارگاهی واقع در غرب خیابان  کمربندی  شهر میمه و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir  با شماره مزایده - ۲۰۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴ و شماره مورد مال  ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۴  و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۵  و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۶ و ۲۱۰۲۰۹۵۲۸۸۰۰۰۰۰۷  به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1402/11/01


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر