صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام خرید دیوار بتنی پیش ساخته
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 3823/ 1401 مورخ 17/09/1401 دفتر فنی شهرداری نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.                                                                                                                                    * برگ استعلام خدمات *

شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 3823/ 1401 مورخ 17/09/1401 دفتر فنی شهرداری نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از پیمانکاران محترم خدمات مورد اشاره درجدول ذيل درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را با مهر و امضاء و آدرس كامل بطورخوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و به همراه گواهینامه های ذیل توضیحات جدول،در پاكت دربسته تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1/10/1401  به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ،بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش و لاك گرفته فاقد اعتبار لازم ميباشد .

فرم شرکت در مزایده :


نقشه ساخت :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/09/24


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر