صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده عمومي نسبت به اجاره مجموعه تجاری بازار
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 201/1400 مورخ 9/12/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به اجاره مجموعه تجاری بازار روز شهر میمه به متراژ حدود 210 متر مربع واقع در خیابان ساحلی شهرداری میمه اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 201/1400 مورخ 9/12/1400  شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به اجاره مجموعه تجاری بازار روز شهر میمه به متراژ حدود 210 متر مربع واقع در خیابان ساحلی شهرداری میمه  اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز یکشنبه  مورخ 02/05/1401 لغایت روز چهارشنبه مورخ 19/05/1401در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده وهمچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند.


آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/05/09


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر