صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده فروش 6 پلاک زمین پشت دادگاه عمومی
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1/3/1401 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 6 پلاک زمین از زمین های تفکیکی واقع در پشت خیابان دادگاه عمومی شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد.شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداریمیمه به استناد مجوز شماره 57/401 مورخ 1401/03/01 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش 6  پلاک  زمین از زمین های  تفکیکی واقع در پشت خیابان  دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مسکونی  اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتواننداز روز سه شنبه  مورخ1401/04/21لغایت روز سه شنبه مورخ1401/05/04در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاباسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهتکسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434-031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/04/22


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر