صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده اجاره بهای ماهیانه چمن مصنوعی
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 52/1400 مورخ 8/4/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به قیمت اجاره بهای ماهیانه زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه یک ونیم متر در طول ویک متر در عرض واقع در پارک معلم شهر میمه اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 52/1400 مورخ 8/4/1400  شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به قیمت  اجاره بهای ماهیانه  زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه یک ونیم متر در طول ویک متر در عرض واقع در پارک معلم  شهر میمه اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه مورخ 7/3/1401لغایت روز شنبه مورخ 21/3/1401 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1401/03/08


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر