صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزایده مرکز معاینه فنی شهرداری میمه
شهرداری میمه به استناد مصوبه شماره 189/400 مورخ 27/11/1400 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد خدمات معاینه فنی خودرو های سبک با استفاده از تجهیزات منصوبه در مرکزمعاینه فنی شهر میمه را بشرح و شرایط ذیل به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.آگهیمزایده ( بهره برداری و نگهداشت مرکز معاینه فنی سبک  شهرداری میمه )

شهرداری میمه  به استناد مصوبه شماره 189/400 مورخ 27/11/1400 شورای محترماسلامی شهر در نظر دارد خدمات معاینه فنی خودرو های سبک با استفاده از تجهیزاتمنصوبه در مرکزمعاینه فنی شهر میمه را بشرح و شرایط ذیل به مدت یکسال به  اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.


آگهی مزایده :


فرم شرکت در مزایده :

نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/01/24


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر