صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده اجاره پایاب قنات مزدآباد (نوبت دوم)
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 203/1400 مورخ 9/12/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به اجاره بهره برداری از پایاب قنات گردشگری مزد اباد شهر میمه اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 203/1400 مورخ 9/12/1400  شورایا سلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به اجاره بهره برداری از  پایاب قنات گردشگری مزد اباد  شهر میمه اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روزپنج شنبه مورخ 15/2/1401لغایت روز پنج شنبه مورخ 29/2/1401 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .

نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/02/20


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر