صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام خرید آسفالت توپکا (نوبت دوم )
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 191/ 1401 مورخ 22/01/1401 دفتر فنی شهرداری نسبت به عملیات خرید آسفالت توپکا ( 19 – 0 ) و امولسیون قیری جهت معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد                                                                                                                                                                      * برگ استعلام خدمات *

شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 191/ 1401 مورخ 22/01/1401 دفتر فنی شهرداری نسبت به عملیات خریدآسفالت توپکا ( 19 0 ) وامولسیون قیری جهت معابر سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و ازطريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از پیمانکاران  محترم خدمات مورد اشاره در جدول ذيل درخواستميشود قيمت پيشنهادي خود را  با مهر وامضاء و آدرس كامل بطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و در پاكت دربسته تاآخر وقت اداري روز شنبه مورخ 24/2/1401  بهدبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ، بلوار انقلاب اسلامی تحويل داده ورسيد، دريافت دارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش و لاك گرفته، فاقد اعتبار لازمميباشد.

فرم شرکت در مزایده :


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/02/19


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر