صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهاستعلام خرید جدول بتنی و بلوک فرش (نوبت دوم)
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 88/ 1401 مورخ 15/01/1401 دفتر فنی شهرداری و در راستای احداث و اصلاح جویها و کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی معابر شهر نسبت به عملیات خرید جدول بتنی و بلوک فرش جهت خیابان های سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.* برگ استعلام خرید کالا  *

شهرداری میمه در نظردارد بر اساس درخواست شماره 88/ 1401 مورخ15/01/1401 دفترفنی شهرداری و در راستای احداث و اصلاح جویها و کانال های جمع آوری و هدایت آبهایسطحی معابر شهر نسبت به عملیات خرید جدول بتنی و بلوک فرش جهت خیابان های سطح شهرمیمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدامنمايد. لذا از پیمانکاران محترم خدمات مورد اشاره در جدول ذيل درخواست ميشود قيمتپيشنهادي خود را با مهر و امضاء و آدرس كامل بطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلامنموده و به همراه گواهینامه های ذیل توضیحات جدول در پاكت دربسته تا آخر وقت اداريروز سه شنبه مورخ 24/02/1401  به دبيرخانه محرمانهاين شهرداری واقع در میمه ، بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمناًفرمهاي استعلام مخدوش ولاك گرفته فاقد اعتبار لازم ميباشد.


فرم شرکت در مزایده :


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/02/19


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر