صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده فروش ضایعات آهن آلات فرسوده واسقاطی
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 187/1400 مورخ 27/11/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت فروش ضایعات آهن آلات فرسوده واسقاطی به میزان15 تن و ضایعات چوب حاصل از هرس درختان سطح شهر میمه به میزان 30 تن در محل پارکینگ شبانه روزی شهر داری میمه اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 187/1400 مورخ 27/11/1400  شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت فروش ضایعات آهن آلات فرسوده واسقاطی به میزان15 تن و ضایعات چوب حاصل از هرس درختان سطح شهر میمه به میزان 30 تن در محل پارکینگ شبانه روزی  شهر داری میمه اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روزشنبه مورخ 28/12/1400 لغایتروز شنبه مورخ 20/1/1401 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/01/08


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر