صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام خرید لوله و اتصالات
شهرداری میمه در نظر دارد با توجه به درخواست شماره 4099/1401 مورخ 7/10/1401 واحد تاسیسات نسبت به خرید لوله و اتصالات جهت فضای سبز شهری از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.                                                                                                                                                           * برگ استعلام خريد كالا *

شهرداریمیمه در نظر دارد با توجه به درخواست شماره 4099/1401  مورخ 7/10/1401 واحد  تاسیسات  نسبت به خرید لوله و اتصالات جهت فضای سبز شهری ازطريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از فروشندگان و یا تولید کنندگان محترمكالا مورد اشاره در جدول ذيل درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را  با مهر و امضاء وآدرس كامل بطور خوانا و دقيقدر جدول ذيل اعلام نموده و در پاكت دربسته تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 15/10/1401 به دبيرخانه محرمانه اين شهرداریواقع در میمه ، بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيددريافت دارند. ضمناً فرم هاياستعلام مخدوش ولاك گرفته فاقد اعتبار لازم ميباشد %

نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/10/07


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر