صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده اجاره یک واحد تجاری در پاساژ ولیعصر(نوبت دوم)
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری یک واحد تجاری واقع در طبقه دوم پاساژ ولیعصر واحد 2 شرقی به متراژ 70/29 متر مربع واقع در خیابان شریعتی شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايدشهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری یک واحد تجاری  واقع در طبقه دوم  پاساژ ولیعصر واحد 2 شرقی  به متراژ  70/29 متر مربع واقع در خیابان شریعتی   شهرمیمه   به صورت استیجاری اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 12/10/1401 لغایت روز دو شنبه مورخ 26/10/1401در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنینبازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند.


آگهی مزایده :
فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/10/17


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر