صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده عمومي فروش یک پلاک زمین تجاری
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 197/401 مورخ 30/9/1401 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک پلاک زمین به متراژ 58/85 متر مربع واقع در ابتدای بلوار ولیعصر (عج) جنب بانک ملت شهر میمه با کار بری تجاری اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداریمیمه به استناد مجوز شماره 197/401 مورخ 30/9/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک  پلاک  زمین به متراژ 58/85 متر مربع  واقع در ابتدای بلوار ولیعصر (عج) جنب بانک ملت  شهر میمه با کار بری تجاری   اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتواننداز روز دوشنبه   مورخ 12/10/1401 لغایت روز  دو شنبه مورخ 26/10/1401 در ساعات اداری بهاین شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهتکسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434-031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :
فرم شرکت در مزایده :
نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1401/10/17


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر