صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزايده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 154/401 مورخ 20/7/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی به شماره 2395/1 به متراژ حدود 126 مترمربع واقع درخیابان طالقانی ضلع غربی مسجد جامع جنب ساختمان خیریه ام البنین شهر میمه با کار بری مسکونی اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 154/401 مورخ 20/7/1401 شورای اسلامی شهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک قطعه  زمین  به پلاک ثبتی به شماره 2395/1 به متراژ حدود 126 مترمربع  واقع درخیابان طالقانی ضلع غربی مسجد جامع جنب ساختمان خیریه ام البنین  شهر میمه با کار بری مسکونی  اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتواننداز روز دو شنبه   مورخ 12/10/1401 لغایت روز دوشنبه مورخ 26/10/1401در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت بهدريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده وهمچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماسحاصل نمایند .


آگهی مزایده :

فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/10/17


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر