صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری واقع در طبقه دوم پاساژ ولیعصر واحد 1 شرقی به متراژ 43/35 متر مربع و 3 شرقی به متراژ 44/08 متر مربع واقع درخیابان شریعتی شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری  واقع در طبقه دوم  پاساژ ولیعصر واحد 1 شرقی  به متراژ  43/35 متر مربع  و 3 شرقی به متراژ 44/08متر مربع واقع درخیابان شریعتی   شهر میمه   به صورت استیجاری اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه مورخ 27/9/1400 لغایت روز شنبه مورخ 11/10/1400 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند.آگهی مزایده :


فرم پیشنهاد قیمت :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/09/27


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر