صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه







مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری واقع در طبقه دوم پاساژ ولیعصر واحد 1 شرقی به متراژ 43/35 متر مربع و 3 شرقی به متراژ 44/08 متر مربع واقع درخیابان شریعتی شهر میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .



شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 117/400 مورخ 25/8/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری  واقع در طبقه دوم  پاساژ ولیعصر واحد 1 شرقی  به متراژ  43/35 متر مربع  و 3 شرقی به متراژ 44/08متر مربع واقع درخیابان شریعتی   شهر میمه   به صورت استیجاری اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه مورخ 27/9/1400 لغایت روز شنبه مورخ 11/10/1400 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند.



آگهی مزایده :


فرم پیشنهاد قیمت :




نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/09/27


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر