صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزایده
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 62/1400 مورخ 19/4/1400 شورای اسلامی شهر میمه در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 1/ یک واحد تجاری واقع در خیابان ساحلی جنب شهرداری میمه به صورت استیجاری اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 62/1400مورخ 1400/04/19 شورای اسلامی شهر میمه در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری  یک واحد تجاری واقعدر خیابان ساحلی جنب شهرداری میمه  به صورت استیجاری اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روزدوشنبه مورخ 1400/10/13لغایت روز یکشنبه مورخ1400/10/26 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره  تلفن45422434 -031 این شهرداری تماس حاصل نمایند . 


آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/10/14


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر