صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزایده اجاره نرخ ورودی پایاب قنات مزد آباد (نوبت اول )
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 400/203 مورخ 1400/12/09 شورای محترم اسلامی شهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت اجاره خدمات ورودی جهت راه اندازی پایاب قنات مزد اباد شهر میمه اقدام نماید .*آگهي مزایده *   

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 400/203 مورخ 1400/12/09 شورای محترم اسلامی شهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت  اجاره  خدمات ورودی جهت راه اندازی پایاب قنات مزد اباد  شهر میمه اقدام نماید . لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج آگهی در روزنامه  حداكثر  تا   تاریخ 1401/02/08   به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن45422434 031 این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.irمراجعه نمایند.

نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/01/27


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر