صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


استعلام خرید جدول بتنی و بلوک فرش (نوبت اول)
شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 88/ 1401 مورخ 15/01/1401 دفتر فنی شهرداری و در راستای احداث و اصلاح جویها و کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی معابر شهر نسبت به عملیات خرید جدول بتنی و بلوک فرش جهت خیابان های سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری و از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.* برگ استعلام خدمات *

شهرداری میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 88/ 1401 مورخ 15/01/1401دفتر فنی شهرداری و در راستای احداث و اصلاح جویهاو کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی معابر شهر نسبت به عملیات خرید جدول بتنیو بلوک فرش جهت خیابان های سطح شهر میمه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداریو از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از پیمانکاران محترم خدماتمورد اشاره در جدول ذيل درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را با مهر و امضاء و آدرسكامل بطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و به همراه گواهینامه های ذیلتوضیحات جدول در پاكت دربسته تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 06/02/1401  به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ،بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش ولاكگرفته فاقد اعتبار لازم ميباشد.

فرم شرکت در مزایده :نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1401/01/26


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر