صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو صفر کیلومتر
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 5/2/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک دستگاه خودرو ایسوزو FVR/34 4*2 18 تن کمپرس صفر کیلومتر با مشخصات ذیل اقدام نمايد .
شهرداری میمه

*آگهی نوبت دوم  مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 5/2/1400 شورای اسلامی شهر در نظر داردازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک دستگاه خودرو  ایسوزو FVR/34 4*2   18 تنکمپرس صفر کیلومتر با مشخصات ذیل اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز پنج شنبه  مورخ  1400/09/18 لغایت روز چهار شنبه مورخ 1400/10/01  در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و یا از سایت شهرداری میمه به آدرس WWW.Meymeh.ir   نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن45422434 031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده :

:فرم شرکت در مزایده 


نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/09/21


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر