صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهاستعلام المان حروف لاتین MEYMEH
شهرداری میمه به استناد مصوبه شماره 118-1400 مورخ 1400/08/26 شورای اسلامی شهر میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 3144-400 مورخ 1400/09/01 واحد روابط عمومی شهرداری میمه نسبت به خرید المان حروف لاتین میمه MEYMEH با مشخصات پیوست از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد.شهرداری میمه

* برگه پیشنهاد قیمت استعلام *

شهرداری میمه  به استنادمصوبه شماره 118-1400 مورخ 1400/08/26 شورای اسلامی شهر میمه در نظر دارد بر اساس درخواست شماره 3144-400 مورخ 1400/09/01  واحد روابط عمومی شهرداری میمهنسبت به خرید المان حروف لاتین میمه  MEYMEHبا مشخصات پیوست از طريق استعلام و برابر مقررات اقدام نمايد. لذا از فروشندگان محترم درخواست ميشود قيمت پيشنهادي خود را با مهر و امضاء وآدرس كامل بطور خوانا و دقيق در جدول ذيل اعلام نموده و درپاكت دربسته تا آخر وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/10/19  به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری واقع در میمه ، بلوار انقلاب اسلامی تحويل و رسيد دريافتدارند. ضمناً فرمهاي استعلام مخدوش و لاك گرفته، فاقد اعتبار لازم ميباشد.

فرم شرکت در استعلام :

مشخصات پیشنهادی المان :

طرح کامل المان با ابعاد :

طرح سه بعدی :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/10/09


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر