صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمهمزایده خودرو های داف و لیلاند
*آگهی مزایده * شهرداری میمه به استناد مجوز شماره149/400 مورخ 1400/10/08 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش دو دستگاه خودرو ی کمپرسی داف و کامیون لیلاند (تانکر) طبق مشخصات ذیل اقدام نمايد .                                                                           شهرداری میمه                                                                                        

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره1400-149 مورخ 1400/10/08 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش دو دستگاه خودرو ی کمپرسی داف و کامیون لیلاند (تانکر)  طبق  مشخصات ذیل اقدام  نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از  شنبه مورخ 1400/10/18 لغایت  شنبه مورخ1400/11/02  در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن45422434 031 این شهرداری تماس حاصل نمایند . 


آگهی مزایده :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
فرم شرکت در مزایده :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/10/18


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر