امروز: پنج شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹
کد خبر: 3102
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۱
آگهی مزایده

بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG


آگهی مزایده ( بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG شهرداری میمه )

شهرداری میمه  به استناد مصوبه شماره 94/69 مورخ 94/01/17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد خدمات عرضه گاز طبیعی فشرده CNG به خودروهای گاز سوز با استفاده از تجهیزات منصوبه در جایگاه شهر میمه را بشرح و شرایط ذیل به مدت یکسال به  شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

1ـ شرکت کنندگان موظف به رعایـت مفـاد قانون راجع به منع مداخله کارمندان کشوری و شهرداریها در معاملات دولتی و شهرداریهامی باشند.

2ـ شرکت کنندگان بایستی  دارای سوابق کاری مفید در امر اداره جایگاه های CNG و یا سوابق کاری در امر عملیات و پیمانکاری تأسیسات خدمات مهندسی بوده که مورد تأئید شرکت ملی گاز باشند.( شرکت مزبور در لیست شرکتهای مورد تأئید شرکت ملی گازایران  باشد ) .

3ـ پیشنهاد دهندگان باید تا آخر وقت اداری روزشنبه  مورخ 94/02/20 به شهرداری میمه  مراجعه و پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری  0106770632004 نزد بانک ملی  شعبه میمه کد2991 نسبت به تحویل مدارک مربوطه از واحد امورمالی  شهرداری اقدام نمایند.

4ـ پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 60.000.000 ریال ( شصت میلیون ریال ) به صورت وجه نقد به حساب شماره 3100001376001 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه ميمه کد2991 واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده ارائه نمایند . ( چکهای حقیقی و یا حقوقی و نیز تضمین شده بانکی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد ) .

5ـ پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را بر اساس فرم پیوست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  94/02/20  در3 پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند . پاکت (الف) حاوی فیش و سپرده واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مزایده و پاکت (ب) حاوی مدارک شرکت کننده ، درخصوص ارزیابی فنی و بازرگانی و مدارک حسن سابقه کار مرتبط و اساسنامه و پاکت و رزومه كاري  (ج) حاوی پیشنهاد قیمت وآنالیز } .

6ـ پیشنهادات رسیـده روز دوشنبه  مورخ 94/02/21 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات عالی که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

7ـ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده و یا مبهم و مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و   نتیجه را اعلام خواهد کرد.

8ـ سپرده نفر اول چنانچه با شهرداری قرارداد منعقد نکند به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم یا سوم نیز از بستن قرارداد امتناع ورزند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید .

9ـ کسورات قانونی نظیر بیمه ، مالیات ، عوارض  و غیره طبق مقررات به عهده برنده مزایده است .

10ـ کمیسیون در صورتی که حداقل 3 فقره پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری رسیده باشد اقدام به بازگشایی پاکت ها خواهد نمود.

11ـ شهرداری می تواند در صورت صلاحدید با اخذ مجوز و تأئید شورای محترم نسبت به تمدید مدت قرارداد اقدام نماید.

محسن صدرالدین کرمی - شهردار میمه       

 

لطفا فایل پیشنهاد قیمت خود را از زیر دانلود نموده و در سربرگ شرکت خود چاپ و پس از تکمیل به این شهرداری ارسال نمایید .

***دانلود برگه پیشنهاد قیمت ***

بازدید: 1391

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید


تلگرام

حاضرین در سایت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۹۴۸,۳۲۷ نفر
حاضرین آنلاین : ۲۱ نفر
تعداد کل اخبار : ۸۱۹ مورد
اخبار امروز : ۰ مورد