امروز: چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
کد خبر: 3101
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ ۰۸:۳۹
آگهی مزایده - نوبت دوم

واگذاری دو واحد تجاری ملکی

      شماره : 94/327

تاریخ :94/01/30

 

شهرداری میمه

*آگهی مزایده نوبت دوم *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 93/1100 مورخ 93/12/10 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به واگذاری 2 واحد تجاری ملکی به صورت استیجاری واقع درسطح شهر میمه اقدام  نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند ازروز دو شنبه مورخ 94/01/31  لغایت روز سه شنبه مورخ 94/02/15 در ساعات اداری به شهرداری میمه  واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام  و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن45422433-031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .

*  شرایط مزایده  *

1 . شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند .

2 . شرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارک مزایده تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/02/14 به شهرداری میمه مراجعه و پس از واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 3100000359008 بانک ملی شعبه میمه نسبت به خرید فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند .

3 . پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 1.500.000 ریال( یک میلیون وپانصد هزار ریال ) رابصورت وجه نقد به حساب شماره 3100001376001  سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه میمه واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

4 . پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94/02/15 در دو پاکت الف و ب لاک و مهر شده ( پاکت الف محتوی برگ آگهی مزایده ، فیش یا ضمانت نامه و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد اجاره بهای ماهیانه باید بحروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد )را به دبیرخانه محرمانه این شهرداری تحویل نمایند .

5 . پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات متوسط مالی شهرداری که در روز چهار شنبه مورخ 94/02/16 در محل شهرداری تشکیل میگردد باز و قرائت خواهد شد .

6 . کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده و یا مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد .

7 . سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند . چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد ، چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد .

8 . هرگونه هزینه از قبیل : کل مالیات ، کل عوارض ، حق بیمه ، هزینه آگهی و هزینه های آب ، برق ، گاز ، تلفن و غیره و همچنین تعمیرات جزئی بعهده برنده مزایده بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت .

9 . آئین نامه مالی شهرداریها مصوب دوازدهم تیر ماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود .

                      محسن صدرالدین کرمی  - شهردار میمه

بازدید: 1096

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید


تلگرام

حاضرین در سایت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۹۲۰,۸۵۸ نفر
حاضرین آنلاین : ۱۹ نفر
تعداد کل اخبار : ۸۱۵ مورد
اخبار امروز : ۱ مورد